home

Slide Raft

เป็นผู้ผลิตและซ่อมแห่งเดียวในประเทศไทย
สไลด์ลาฟเครื่องบินใช้ในการอพยพได้อย่างรวดเร็วพื่อการหนีภัยฉุกเฉิน