...

...

ผู้ผลิตและออกแบบเรือเก็บผักตบชวาและวัชพืช โดยได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปีญญากระทรวงพาณิชย์


Aquatic Weed Harvester
  เรือกำจัดวัชพืช

 


  คุณลักษณะเฉพาะ มิติ/จำนวน หมายเหตุ

1

มิติตัวเรือ(ยาวxกว้างxสูง) (เมตร)

10.5 x 4.4 x 2.9

 

2

กินน้ำลึก (เมตร)

0.6

 

3

ความลึกของตัวกวาดวัชพืชหัวเรือ (เมตร)

0.6

 

4

ความกว้างของตัวกวาดวัชพืชหัวเรือ (เมตร)

2

 

5

การทำงานต่อเนื่อง

24 ชั่วโม

 

6

อัตราความเร็วในการเก็บวัชพืช

0-3 กม./ชม.

 

7

ความเร็วเรือสูงสุด

0-5 กม./ชม.

 

8

ขนาดความจุถังน้ำมันดีเซล

300 ลิตร

 

9

ระบบการขับเคลื่อนเรือ

ควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิคทั้งระบบ

 

10

ขนาดทุ่นตัวเรือ(ยาวxกว้างxสูง) (เมตร)

5.5 x 3 x 1

 

11

ขนาดของเหล็กผลิตเรือ

- ท้องเรือหนา 4.0 มม.
- ผนังข้างเรือหนา 4.0 มม.
- ทางเดินกราบเรือหนา 4.0 มม.

 

12

ชนิดของเหล็ก

 

 

13

ขนาดเครื่องดีเซลหลัก

 

 

14

ยี่ห้อ

Cummins

 

15

ให้กำลังม้า

44.7 กิโลวัตต์ หรือ 60 แรงม้า

 

16

ระบบสตาร์ท , ระบบหล่อเย็น

- หล่อเย็นด้วยระบบน้ำ
- สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า

 

17

การขับเคลื่อน

ด้วยวงล้อวิดน้ำ

 

18

ขนาดวงล้อวิดน้ำ (เมตร)

1.6 x 0.6

 

19

การขับเคลื่อน

ด้วยวงล้อวิดน้ำ

 

20

กำกับวงล้อ

ด้วยมอเตอร์ไฮโดรลิค 2 ตัว ซ้าย-ขวา

 

21

การเก็บวัชพืชด้านหน้า

 

 

22

จำนวนวงล้อวิดน้ำ

2 วงล้อ

 

23

ขนาดบริเวณเก็บ (ยาวxกว้างxลึก) (เมตร)

4.5 x 1 x 1.2

 

24

การขับเคลื่อนสายพานลำเลียง

ด้วยมอเตอร์ไฮโดรลิคจำนวน 1 ชุด

 

25

การลำเลียงวัชพืชส่วนหน้า

สายพานอัตโนมัติ

 

26

ยกรางสายพานลำเลียง

ด้วยกระบอกไฮโดรลิคจำนวน 2 ชุด

 

27

สายพานลำเลียงด้านหลัง

จำนวน 2 ชุด

 

28

ขับเคลื่อน ด้วยมอเตอร์ไฮโดรลิค

จำนวน 2 ชุด

 

29

อุปกรณ์ผลิตสายพานลำเลียง

โซ่สแตนเลสถัก

 

30

ชุดตัดวัชพืช

จำนวน 2 ชุด

 

31

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

จำนวน 2 ชุด

 

32

ถังเก็บวัชพืชบนเรือ

 

 

33

ขนาด (เมตร)

5.5 x 1.2 x 0.7

 

34

ความกว้างของโซ่ลำเลียง (เมตร)

1.2

 

35

การควบคุมประตูเปิด-ปิดถังเก็บวัชพืช

เปิด-ปิดด้วยระบบไฮโดรลิค

 

36

ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

ด้วยมอเตอร์ไฮโดรลิค